PHP WebPage Editor PHP WebPage Editor - edytor stron www
PHP WebPage Editor - edytor stron www

 

Aktualności

Opis

Lista Funkcji

Historia Programu

Download

Forum

O programie

Kontakt

Promuj program

Zmiany w wersji 4 

 

 
Program został przepisany od nowa.
Znacznej poprawie uległ interfejs użytkownika, który jest teraz bardziej przyjazny.
Funkcjonalności z poprzedniej wersji zostały zmodyfikowane tak aby korzystanie z programu było wygodniejsze
Edytor wspiera teraz CSS3 i HTML5

Zmiany w wersji 3.2 

 

 
- Kolorowanie składni php5
- Lista funkcji w pliku uwzględnia także klasy
- Inteligentny home
- Automatyczne zamykanie tagów html
- Edytor CSS odczytuje z kodu zdefiniowane atrybuty
- Gdy włączone jest podświetlanie składni javascript, wyróżniane są także wskazane kursorem zmienne
- Podświetlanie zmiennych php będących polami w klasie
- Wcięcia wielu linii za pomocą klawisza "tab" a nie tylko ctrl+w
- Poprawione błędy w edytorze grafik
- Możliwość automatycznego wygenerowania metod get... i set... z menu kontekstowego po zaznaczeniu zmiennej php
- Usprawniony system podpowiedzi php: rozwijanie listy za pomocą "ctrl+spacja" gdy użytkownik zacznie wpisywać nazwę a nie tylko F2 jak dotychczas ; łatwiejsze wywoływanie hintów z podpowiedzią liczby argumentów.

Zmiany w wersji 3.0 

 

 
- Aktualizacja programu przez internet
- Poprawione zarządzanie pamięcią
- Usunięte style XP
- Oznaczanie nawiasów i klamr
- Wsparcie dla PHP-GTK
- Rozbudowa schematów autoformatowania
- Poprawione wykonywanie skryptów
- Przebudowany schowek programu
- Poprawione i bardziej rozbudowane podświetlanie składni
- Zaktualizowana lista funkcji PHP w podpowiedziach
- Możliwość automatycznego dokumentowania funkcji w skrypcie
- Szybkie przechodzenie do wybranej funkcji
- Dodany edytor tagów HTML

oraz sporo innych usprawnień eliminujących błędy oraz ułatwiających dostęp do różnych funkcji programu

wersja 2.x 

 

 
Program realizował następujące funkcje
- Kreator zapytań MySQL
- Kreator META
- Wizulany generator tabel
- Wbudowany eksplorator dysku
- Sprawdzanie pisowni słownikiem MS OFFICE
- Możliwość zdefiniowania własnych przycisków
- Podręczny schowek, na fragmenty kodu
- Edytor grafik
- Tworzenie map odnośników
- Wbudowana przeglądarka stron
- Podpowiedzi dla funkcji PHP
- System uzupełniania znaczników HTML o różne atrybuty
- Kolorowanie składni popularnych języków
- Lista kolorów HTML
- Wyszukiwanie oraz zatępowanie tekstu
- Możliwość przechodzenia do wybranej linii, oraz oznaczanie linii zakładkami
- Tworzonie szablonów
- Podgląd strony w przeglądarce (również PHP)
- Zgodność z XHTML
- Dowolne kodowanie dokumentów (w tym ISO, Windows, UTF)
- Zapis w standardzie Unix'a
- Autozapis
- Konwersja zwykłego tekstu na HTML
- Rozformatowanie kodu
- Konwersja HTML do zapisu używanego w PHP
- Automatyczna kontynuacja list
- Dostowsowywanie wielkosci liter
- Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych schematów
- Zamiana tekstu w wielu plikach
- Automatyczne wcięcia w kodzie skryptów
- konfigurowalna zakładka "Kody użytkownika"
- łamanie długich linii