PHP WebPage Editor PHP WebPage Editor - edytor stron www
PHP WebPage Editor - edytor stron www

 

Aktualności

Opis

Lista Funkcji

Historia Programu

Download

Forum

O programie

Kontakt

Promuj program

Opis Programu 

 

WebPage Editor to rozbudowany darmowy tekstowy edytor stron internetowych. Program może być wykorzystywany do pisania kodu różnych języków, koncentruje się jednak głównie na takich technologiach jak HTML, CSS, JavaScript, PHP i dla nich oferuje liczne narzędzia ułatwiające i przyśpieszające pracę.

Program podświetla składnię najpopularniejszych języków (CSS,HTML, JavaScript, PHP, PERL, XML, VB SCRIPT, C++, Pascal, Java), a także posiada uniwersalny schemat wykrywający zagnieżdżone bloki w różnych językach. Możliwe jest także dołączanie zewnętrznych schematów dla dowolnego języka.

Ponadto dostępne są narzędzia automatycznie przetwarzające edytowany dokument dzięki czemu można szybko rozformatować kod HTML, skonwertować zwykły plik tekstowy na kod HTML, dodać znak "\" wszędzie tam gdzie to potrzebne gdy tekst ma być argumentem funkcji PHP. Istnieje także funkcja zmieniająca wielkość liter zarówno w całym dokumencie jak i tylko w tagach HTML. Stworzone zostało także złożone narzędzie zamiany tekstu pozwalające na sformatowanie go według własnego schematu, w którym można zdefiniować różne reguły modyfikacji. Wraz z programem dostępne są schematy dla kilku języków programowania, które przetwarzają kod źródłowy programu do html'a podświetlającego składnię danego języka.

Edytor posiada także wbudowany eksplorator plików, pozwalający na wygodne przeglądanie zasobów dysku.

Pisanie kodu zostało znacznie ułatwione dzięki drobnym lecz znacznie wpływającym na komfort i szybkość pracy usprawnieniom pozwalającym m.in na tworzenie lub usuwanie wcięć dla wielu linii naraz czy oznaczanie linii zakładkami do których można przeskoczyć w dowolnym momencie za pomocą skrótu klawiaturowego. W ten sam sposób można też wyszukać przeciwległy koniec nawiasu lub klamry oznaczającej blok kodu. Znaki te mogą być też podświetlane gdy znajduje się na nich kursor, co poprawia czytelność oraz ułatwia poruszanie się w kodzie. Również gdy kursor znajduje się na zmiennej php możliwe jest podświetlenie wszystkich widocznych wystąpień tej zmiennej.

Program stara się nie ingerować bez zezwolenia we wpisywany kod pozostawiając programiście pełna kontrolę nad zawartością pliku. Możliwe jest jednak ustawienie, aby automatycznie kontynuowane były listy oraz tworzenie wcięć w skryptach.

Tworzenie kodu zostało jeszcze bardziej przyśpieszone poprzez zastosowanie skrótów automatycznie wstawiających najpopularniejsze znaczniki. Te mniej popularne są dostępne w postaci przycisków na pasku narzędzi podzielonym na zakładki tematyczne. Wśród tych zakładek można znaleźć pewne fragmenty często używanych kodów, a także bardziej złożone narzędzia charakterystyczne dla danego języka takie jak kreator zapytań MySQL dla PHP czy też kreator sekcji META dokumentu HTML. Dla tych którym dostępne przyciski nie wystarczają stworzona została zakładka "Kody użytkownika" w której każdy może umieścić własne wstawiające dowolnie zdefiniowany kod.

Niezwykle istotne w oprogramowaniu do tworzenia stron jest zapewnienie efektywnych narzędzi przypominających oraz podpowiadających. Dla PHP zaimplementowana została aktualna baza funkcji dostępnych w tym języków, która jest wykorzystywana w podpowiedziach w czasie uzupełniania nazwy funkcji, a także w momencie podawania parametrów wyświetlając dostępne możliwości. Edytowanie kodu HTML jest natomiast wspomagane poprzez dynamicznie reagujący na zmiany w dokumencie edytor tagów html rozpoznający wszystkie elementy tego języka zdefiniowane w specyfikacji xHTML. Style CSS natomiast można tworzyć za pomocą specjalnie zaprojektowanego do tego celu edytora generującego wynikową definicję stylu na podstawie wartości wpisanych do pól przypisanych do dostępnych w tym języku atrybutów.

Innym wartym uwagi narzędziem jest własny schowek, w którym zapisywanych jest do 100 kopiowanych fragmentów. Tekst w nim zapisany może być łatwo wielokrotnie wstawiany do dokumentu, a za pomocą podglądu zawartości można dokonywać jego modyfikacji.

Niektóre czynności trudno wykonać mając do dyspozycji jedynie edytor tekstu, dlatego też do edycji obrazków stworzony został prosty edytor graficzny umożliwiający skalowanie grafik oraz wygodne tworzenie map odnośników w html za pomocą kilku kliknięć. Z kolei wizualny generator tabel pozwala na łatwe stworzenie tabeli o skomplikowanej strukturze nie zmuszając użytkownika do wpisywania kodu html samodzielnie.

Aby oszczędzić trudności z testowaniem projektu edytor został zintegrowany z zewnętrznymi narzędziami dzięki czemu pozwala na wykonywanie skryptów php - bezpośrednio za pomocą parsera php.

Edytor obsługuje kilka formatów zapisu plików. Obsługiwane są najpopularniejsze standardy kodowania w tym ISO-8859-2 oraz Windows-1250 stosowane dla polskiego języka, a także UTF. Pliki mogą być zapisywane w standardzie Unixowym lub Windowsowym. Dostępna jest także możliwość drukowania plików z oznaczaniem składni.