PHP WebPage Editor PHP WebPage Editor - edytor stron www
PHP WebPage Editor - edytor stron www

 

Aktualności

Opis

Lista Funkcji

Historia Programu

Download

Forum

O programie

Kontakt

Promuj program

Lista Funkcji Edytora 

 

- Kodowanie dokumentów w różnych standardach (w tym ISO, Windows, UTF)
- Wykonywanie skryptów PHP
- Podpowiedzi do funkcji PHP
- Edytor tagów HTML dynamicznie reagujący na wpisywany kod
- Edytor CSS
- Kreator zapytań MySQL
- Kreator META
- Wizualny generator tabel
- Prosty edytor grafik pozwalający na skalowanie obrazków oraz tworzenie map odnośników
- Rozbudowany schowek zapamiętujący kopiowane fragmenty
- Drukowanie plików
- Zapis w standardzie Unix'a
- Autozapis
- Automatyczna kontynuacja list
- Automatyczne wcięcia w kodzie skryptów
- Kojarzenie programu z plikami różnych typów
- Oznaczanie końca i początku nawiasów i klamr w skrypcie
- Oznaczanie zmiennych PHP i JavaScript
- Enkapsulacja pól klasy php za pomocą metod
- Automatyczne zamykanie tagów html

- Konwersja zwykłego tekstu na HTML
- Rozformatowanie kodu HTML
- Konwersja HTML do zapisu używanego w PHP
- Dostosowywanie wielkości liter
- Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych schematów

- Ręczne modyfikowanie wcięcia całych bloków tekstu
- Skoki do wybranej linii
- Oznaczanie linii zakładkami
- Skoki do przeciwległego nawiasu

- Wbudowany eksplorator plików
- Możliwość zdefiniowania własnych przycisków narzędziowych
- Podświetlanie składni popularnych języków
- Możliwość dodania własnych schematów podświetlania składni
- Zagnieżdżone podświetlanie składni
- Zapisywanie plików jako szablony do późniejszego wykorzystania